Máy trộn tốc độ cao + máy làm mát dọc (1 đến 2)

Sử dụng

Nhóm thiết bị này được dành riêng cho sàn nhựa, vách ngoài, gạch lát sàn nhựa, dây và cáp, cửa thép nhựa, cửa sổ, cây Giáng sinh, vv, bột nhựa và hạt trộn và trộn ở tốc độ cao.

Hotline: 0944036188