Hệ thống lai + vận chuyển đo sáng bột (ELD loại 1 đến 1)

Sử dụng : Nhóm thiết bị này được dành riêng cho sàn nhựa, vách ngoài, gạch lát sàn nhựa, dây và cáp, cửa thép nhựa, cửa sổ, , vv, bột nhựa và hạt trộn và trộn ở tốc độ cao.

Hotline: 0944036188